0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Adam Khalaila
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۰
Marek Fabini
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۵۰
Adam Khalaila
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۰۲:۰۰
Adam Khalaila
۰
۳
Marek Fabini
Finished
۰۱:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۰۲:۲۰
  Czech Republic Pro League
Martin Guk
۳
۱
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Martin Guk
Finished
۰۰:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Pavel Gireth
Finished
۰۲:۰۰
Marcel Pikous
۳
۲
Jiri Veselka
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Neuwirth Sr
۰
۳
Jiri Skalicky
Finished
۰۰:۰۰
Petr Svec
۲
۳
Filip Picka
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Skalicky
۳
۱
Jan Herold
Finished
۰۰:۳۰
Filip Picka
۳
۰
Petr Otruba
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Veselka
۱
۳
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svoboda
۳
۰
Petr Svec
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۲
۳
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Martin Pavliska
۳
۱
Jaroslav Neuwirth Sr
Finished
۰۱:۰۰
Duy Tiep Vu
۳
۱
Marcel Pikous
Finished
۰۱:۰۰
Marcel Pikous
۳
۱
Jiri Veselka
Finished
۰۱:۳۰
Petr Svec
۳
۱
Petr Otruba
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Skalicky
۳
۲
Jaroslav Neuwirth Sr
Finished
۰۱:۳۰
Daniel Lieskovsky
۰
۳
Duy Tiep Vu
Finished
۰۲:۰۰
Petr Svoboda
۲
۳
Filip Picka
Finished
۰۲:۰۰
Jan Herold
۳
۰
Martin Pavliska
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Pastorek
۰
۳
Linder Ladislav
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Lukas Babicka
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Ondrej Pastorek
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Linder Ladislav
Finished
۰۴:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Lukas Babicka
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Cermak
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۵:۰۰
Lukas Babicka
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Linder Ladislav
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Ondrej Pastorek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۲
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Linder Ladislav
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۳۰
Lukas Babicka
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۰۶:۳۰
Julius Lazar
۰
۰
Jaroslav Prokupek
inprogress
۰۷:۰۰
Ondrej Kucirek
۰
۰
Pavel Kulhanek
inprogress
۰۷:۰۰
  Europe TT Elite Series
Michal Skorski
۱
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۳:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۴:۰۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Sebastian Bak
Finished
۰۴:۱۵
Szymon Radlo
۳
۲
Lukasz Matlag
Finished
۰۳:۱۵
Adam Drzyzga
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۳:۳۰
Michal Skorski
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۶:۰۰
Adam Drzyzga
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۲:۰۰
Michal Skorski
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۰۲:۱۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۰
Sebastian Bak
Finished
۰۰:۴۵
Szymon Radlo
۳
۱
Sebastian Bak
Finished
۰۱:۴۵
Makajew Maciej
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۳۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۴۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۴:۳۰
Makajew Maciej
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۵:۰۰
Makajew Maciej
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslaw Tomicki
۳
۰
Milosz Przybylik
Finished
۰۰:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۱۵
Makajew Maciej
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Chodorski
۲
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Matlag
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۴:۴۵
Lukasz Matlag
۱
۳
Sebastian Bak
Finished
۰۵:۱۵
Adam Drzyzga
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۵:۳۰
Adam Drzyzga
۱
۰
Marcin Jadczyk
inprogress
۰۷:۰۰
  Russia Liga Pro
Artem Denisov
۳
۱
Dmitri Razinkov
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Puzyrev
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۰:۳۰
Egor Markelov
۳
۲
Mihail Andrusenko
Finished
۰۰:۴۵
Vladislav Fedorov
۱
۰
Alexey Innazarov
Finished
۰۰:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۱
Denis Sayanov
Finished
۰۱:۱۵
Ivan Pandur
۳
۲
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۱:۱۵
Sergei Ogai
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Nikolay Zhurba
۳
۰
Andrey Zolotov
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۲:۰۰
Denis Sayanov
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۰
Sergei Ogai
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Pandur
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Andrey Zolotov
Finished
۰۳:۱۵
Roman Astreev
۰
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Sergei Ogai
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۳:۴۵
Denis Sayanov
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Zolotov
۱
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۱۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۱۵
Sergei Ogai
۱
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۳۰
Nikolay Zhurba
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۴:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Popov
۳
۱
Viktor Kalachev
Finished
۰۵:۰۰
Andrey Zolotov
۲
۳
Denis Sayanov
Finished
۰۵:۱۵
Igor Mihaylov
۳
۲
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۵:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Roman Astreev
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۵:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۲
Vasily Shirshov
Finished
۰۵:۴۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Roman Chuyko
۱
۳
Oleksandr Naida
Finished
۰۰:۳۰
Marchenko Sergey
۳
۲
Yan Krol
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Oleksandr Naida
Finished
۰۱:۳۰
Roman Shtukovanyi
۲
۳
Artyom Tkachenko
Finished
۰۱:۴۵
Eduard Rubtsov
۱
۳
Roman Chuyko
Finished
۰۲:۳۰
Yan Krol
۲
۳
Marchenko Sergey
Finished
۰۴:۳۰
Artyom Tkachenko
۱
۳
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۴:۴۵
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Mkrdij Sounboulian
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۳۰
Davit Mirzoyan
۱
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۱:۵۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۲
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۵:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۶:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید